Finansiering

Våre finansieringstjenester gir deg bedre forutsetninger til å øke salget og få flere kunder.

Raskere betaling med Fakturabelåning.

Hvorfor vente på betalingen i 30 dager eller mer? Fakturabelåning er en enkel måte å få pengene raskere på kontoen. Ved å belåne dine fakturaer åpner du opp for investeringer. Fakturabelåning er en trygg og fleksibel finansieringsform hvor kreditten tilpasses etter utviklingen til din bedrift, sesongvariasjoner og fakturering. En av fordelene med Fakturabelåning er at lånegraden er høy og at du kan minske – eller helt fjerne – dyre sjekk-kreditter. Med Fakturabelåning beholder du også en større del av fakturaen selv, enn når du selger den. Forskjellen er at du beholder risikoen, men at du samtidig har større kontroll over kontantstrømmen og kunderelasjonene.

Fordeler med Fakturabelåning

Raskere betaling

Du får 70–80 % av fakturabeløpet med en gang. Resterende beløp (opp til 99,2 %) får du når din kunde betaler fakturaen. En trygg og fleksibel måte å øke din bedrifts likviditet.

Tid over til annet

Du får hjelp med fakturaadministrasjon og reskontroavstemming – det gir deg mer tid til bedriftens kjernevirksomhet.

Færre tøffe samtaler

Med vår purring- og inkassotjeneste håndteres eventuelle kundefordringer på en profesjonell måte, uten at du risikerer å ødelegge dine kunderelasjoner.

Fakturakjøp

Bedre likviditet med fakturakjøp

Du kan enkelt forbedre din økonomiske situasjon gjennom å selge dine fakturaer. Når du selger dine fakturaer til PayEx får du raskt tilgang til pengene samtidig som du minsker din administrasjon og slipper å tenke på kravhåndtering. En annen fordel er at du umiddelbart kan bokføre salgsgevinsten i resultatregnskapet. Fakturakjøp egner seg spesielt bra for bedrifter som fakturerer etterskuddsvis.

Ta kontakt, så forteller vi mer om våre finansieringstjenester.